Geloof jij wat je zelf zegt? – Tips voor een overtuigende non-verbale communicatie

Iedereen weet inmiddels wel dat communicatie bestaat uit woorden (het verbale deel) en alles wat zonder woorden wordt verteld (het non-verbale deel). Ook zijn de meeste mensen er van overtuigd dat in communicatie het non-verbale deel belangrijker is dan het verbale.

Toch zijn we ons vaak niet bewust van onze non-verbale communicatie, we letten vooral op wat we zeggen. Daardoor kan het voorkomen dat we met onze non-verbale communicatie iets anders uitstralen dan wat we met onze verbale communicatie willen overbrengen.