arrow_drop_up arrow_drop_down

Wat moet ik doen tijdens mijn assessment?

Waar jouw assessment uit zal bestaan hangt af van verschillende factoren. Welk assessmentbureau jouw assessment verzorgd, het doel van het assessment en gewoontes binnen het bedrijf kunnen allemaal een rol spelen. Vaak doe je het grootste gedeelte van de onderdelen op een zogeheten 'assessmentdag'. Hieronder volgt wat informatie over de assessmentdag en worden alle assessment onderdelen kort bij langs gegaan. Als je behoefte hebt aan uitgebreide informatie over alle onderdelen en tips ter voorbereiding op de assessmentdag, kun je die vinden in de kennisbank onderaan de pagina. 

Assessment onderdelen

Jouw assessment kan uit (een aantal van) de volgende onderdelen bestaan.

Capaciteitentest

Dit is een tijdgebonden test met verschillende soorten opgaven om jouw werk- en denkniveau vast te stellen. Er bestaan erg veel typen opgaven, veelal zijn ze onder te verdelen in de domeinen numeriek, abstract en verbaal.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Aan de hand van een persoonlijkheidsvragenlijst krijgt de opdrachtgever van het assessment inzicht in wie je bent en of je goed zou kunnen functioneren in een functie.

Rollenspel

Rollenspellen zijn simulaties die kunnen verschillen per functie. De opdrachtgever wil hiermee een beeld krijgen van hoe jij reageert in bepaalde situaties. Hoe handel je bijvoorbeeld op het moment dat je heel snel iets voor elkaar moet krijgen bij een collega? Of hoe handel je in nieuwe, onzekere situaties?

Groepsopdrachten

In een groepsopdracht wordt bekeken hoe je je gedraagt binnen een groep. Je kan op verschillende punten beoordeeld worden. Hoe beïnvloed je anderen? Lukt het je om mensen samen te brengen? Hoe handel je onder stressvolle omstandigheden?

Postbakoefening

Bij dit onderdeel wordt er een werkomgeving nagebootst, welke meestal bestaat uit een mailbox. Je doel is om de mails die hierin staan zo goed mogelijk te verwerken. Er wordt hierbij gelet op prioritering, maar ook op de manier waarop je mails verwerkt.

Adviesopdrachten

Je krijgt een grote hoeveelheid informatie en moet aan de hand hiervan advies uitbrengen. Hetgeen waar je op beoordeelt wordt, is hoe je met deze grote hoeveelheid informatie omgaat; welke stappen zet je om tot je advies te komen?

Games en digitale Simulaties

Bij digitale toepassingen is het belangrijk te beseffen dan er vaak meer wordt gemeten dan je door hebt. Juist doordat er veel ‘gedrag’ vastgelegd kan worden. Muisgedrag en klikgedrag kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om tot een meting te komen.

Interview

Het assessment interview is een vast onderdeel van elk assessment en lijkt in veel opzichten op het eerste kennismakingsgesprek van de sollicitatieprocedure. Je gesprekpartners (meestal één of twee gedragsdeskundigen) zullen tijdens het gesprek gericht op zoek gaan naar je persoonlijkheid, achtergrond, loopbaan, ambities en drijfveren.

Case interview

Een case interview geeft de kans om verder te kijken dan de informatie op je CV. De opdrachtgever wil zien hoe jij in de praktijk strategische problemen analyseert, of je gevoel hebt voor bedrijfseconomische vraagstukken en hoe het met je numerieke vaardigheden is gesteld.

Presentatie

In sommige gevallen kan het geven van een presentatie ook een onderdeel zijn van een assessment. Bij het geven van een presentatie moet je met name op drie zaken letten: de inhoud, je houding en je stem.
Waar doe je de verschillende onderdelen?

Vanwege technologische vooruitgang wordt een steeds groter deel van het programma op de computer gemaakt en dit betekent steeds vaker dat je thuis achter je eigen computer verschillende testen maakt. Deze werkwijze beperkt je tijd bij het assessmentbureau zelf. Onderdelen als het interview en simulatieopdrachten worden veelal op locatie gedaan. Vaak bij het assessmentbureau, maar grote bedrijven doen het soms ook op eigen locaties. Technologische vooruitgang maakt het mogelijk dat ook onderdelen die voorheen altijd op locatie gedaan werden, nu ook thuis kunnen plaatsvinden. Denk aan online interviews, digitale simulatieopdrachten en webcamtesten.Assessmentdag

Hoe ziet de gehele dag eruit?

Onderstaand is een voorbeeldprogramma van een assessment dag. Programma's kunnen uiteraard van elkaar verschillen en steeds meer onderdelen worden thuis afgerond, zodat je dan slechts een halve dag op locatie beoordeeld wordt.


Programma assessment dag:

Ontvangst

Maken van capaciteitentests

Interview

Lunch

Rollenspellen

Evaluatie

Wat en wie kom je tegen op zo'n dag?

 Het begint bij een uitnodigingsmail om aan het assessment deel te nemen. Veelal is dit een geautomatiseerd bericht of een uitnodiging gestuurd vanuit een planningsafdeling van een organisatie. In de uitnodiging wordt aangegeven waarom het assessment plaatsvindt en er staat een globaal programma in. We gaan er nu even vanuit dat het assessment plaatsvindt bij het assessmentbureau zelf en niet op een andere locatie.


Na de uitnodigingsmail is je eerste contactmoment met de dienstdoende receptionist van het bureau. Hier meld je je en vervolgens word je opgehaald of doorverwezen naar de testzaal. De dag coördinator weet wie welk programma dient te voltooien en is gedurende de dag je eerste aanspreekpunt. De desbetreffende persoon wordt ook wel testzaal begeleider genoemd en zorgt dat jij kunt beginnen aan de tests en vragenlijsten. De testzaal begeleider neemt kort het programma met je door en beantwoordt jouw vragen. 


Stel dat je na een blok van tests een rollenspel moet doen, dan maak je kennis met een acteur en een assessor. De acteur is je tegenspeler in het rollenspel en de assessor beoordeelt je gedrag. Deze gedragsobservaties worden doorgegeven aan de betrokken psycholoog. Het verschilt per bureau of de psycholoog als assessor optreedt of juist niet. Bij veel assessmentprogramma's voor bijvoorbeeld traineeships worden managers uit de betreffende organisatie toegevoegd aan onderdelen van het programma. Bijvoorbeeld om groepsopdrachten te beoordelen of om samen met de psycholoog het interview af te nemen.

Word je de gehele dag geobserveerd?

Nee, in principe niet. Het wachten in de wachtruimte is geen onderdeel van het assessment. Wel is het zo dat wanneer je gedrag erg opvallend is, een testzaal medewerker aantekeningen kan maken. Maar dit is hoogst uitzonderlijk. Ook hoe je parkeert in de garage wordt niet vastgelegd op camera's. Wees je gedurende de hele dag wel bewust van hoe je overkomt. Je bent tenslotte gebaat bij het achterlaten van een goede indruk. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat je gedrag en gewoontes laat zien die helemaal niet bij je passen. Wees jezelf en probeer niet iemand te zijn waarvan je denkt dat ze die willen zien.