Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Games en digitale simulaties

Steeds vaker worden innovatieve instrumenten toegevoegd aan het assessment. Voornamelijk omdat deze instrumenten meerwaarde hebben ten opzichte van traditionele vragenlijsten en tests. Veelal gaat het dan om digitale toepassingen, maar dat hoeft niet.

Bij digitale toepassingen is het belangrijk te beseffen dan er vaak meer wordt gemeten dan je door hebt. Juist doordat er veel ‘gedrag’ vastgelegd kan worden. Muisgedrag en klikgedrag kunnen gebruikt worden om tot een meting te komen. Dit zogenaamde impliciete meten is dan ook een belangrijk voordeel van games en simulaties. Voorbereiden hierop is dan ook wat complexer en de vraag is of het je echt verder helpt. Bewust zijn van het feit dat er veel wordt vastgelegd van wat je doet is voldoende maar dan weet je nog niet wat verstandig is of niet. Moet je bijvoorbeeld veel informatie bekijken of juist weinig en snel een beslissing nemen? Het zijn lastige afwegingen die per vacature verschillen. Doe daarom datgene waarvan je denkt dat het goed. Manage je tijd en lees de instructie ontzettend nauwkeurig. In dergelijke instructies zit al veel informatie van de meetmethodiek. Doe hier je voordeel mee.

De manier van meten tussen games en digitale simulaties verschilt niet veel. Bij beide manieren gaat het vaak om complexe metingen waarvan je je niet continu bewust bent. Bij een vragenlijst weet je dat elk antwoord dat je geeft ergens op scoort en kan je inhoudelijk ook wel inschatten hoe belangrijk het is voor de functie waarop je solliciteert.

Waar games en simulaties wel verschillen is de context. Bij een game gaat het vaak om een context die onvergelijkbaar is met de werkelijkheid. Het lanceren van een raket bijvoorbeeld. Ga je dat in je functie ook doen? Waarschijnlijk niet, maar hoe je tot die lancering komt; probleemanalyse, oordeelsvorming etc. kunnen weer wel belangrijk zijn in de baan die je graag wil hebben. Dit is dan ook een belangrijk element van een game. Het creëert veel betrokkenheid bij een speler zodat even wordt vergeten dat er sprake is van een testsituatie.

Digitale simulaties lijken juist wat meer op een werksituatie. Vroeger werden dit arbeidsproeven genoemd. In een dergelijke simulatie kan je geconfronteerd worden met een volle email inbox en wordt er gekeken hoe je daar mee om gaat. Kan je bijvoorbeeld goed prioriteiten leggen en overzicht creëren.

Bij dergelijke innovatieve instrumenten dien je je net als bij een vragenlijst af te vragen wat de relatie is met de betreffende competenties die gevraagd worden voor de functie. Je mag hier best berekenend en strategisch mee omgaan, want ook dat is een vorm van intelligentie die op de werkvloer erg belangrijk is. Wanneer je hier geen duidelijkheid over krijgt, gedraag je dan zoals je denkt dat goed is en lees de instructie erg goed. De instructie geeft meer dan bij traditionele instrumenten namelijk richting aan wat er van je verwacht wordt. Als er staat ‘ga zorgvuldig om met je tijd’, dan betekent dit dat je geen tijd hebt om alles rustig op je gemak te bekijken. Wees je hier continu van bewust.