Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Groepsopdrachten

Groepsopdrachten worden steeds vaker ingezet bij een assessment. Meestal vindt dit in fysiek groepsverband plaats, in sommige gevallen volledig digitaal; dan vindt alle communicatie plaats via een computer. In een groepsopdracht wordt bekeken hoe je je gedraagt binnen een groep. Je kan op verschillende punten beoordeeld worden. Hoe beïnvloed je anderen? Lukt het je om mensen samen te brengen? Hoe handel je onder stressvolle omstandigheden, dus hoe ga je bijvoorbeeld om met hoge tijdsdruk? Non-verbale communicatie is erg belangrijk binnen een groepsopdracht. Een open houding aannemen, anderen met een vriendelijke blik tegemoet treden helpt om je verder te brengen binnen een groepsopdracht. Zo staan anderen namelijk ook makkelijker open voor jou en je mening.

Er zijn een aantal varianten mogelijk wat betreft groepsopdrachten. De meest voorkomende is de volgende; iedere deelnemer aan de groepsopdracht krijgt andere informatie en instructies (en heeft daarmee vaak andere belangen). Op deze manier ontstaat er vanzelf interactie tussen jou en de anderen. Jullie zullen de casus samen tot een zo goed mogelijk einde voor alle partijen moeten brengen. Daarnaast krijg je in sommige gevallen bij groepsopdrachten veel meer vrijheden, of zelfs volledige vrijheid. De rolverdeling en belangen worden dan tijdens de groepsopdracht zelf pas duidelijk. Wie neemt bijvoorbeeld de leidinggevende rol op zich en hoe ontwikkelt zich dit?

Een bekende variant van de groepsopdracht is de groepsdiscussie. Dit wordt vaak ingezet bij management trainee selecties. Het belangrijkste waar hier naar gekeken wordt (naast het luisteren naar anderen) is het uitoefenen van invloed op anderen. Een goede balans vinden is cruciaal. Meestal heeft ieder persoon andere belangen maar moet er toch samen tot een –voor iedereen goede- oplossing gekomen worden. Besef hierbij dat er niet één juiste oplossing is. Het gaat er om hoe er tot die oplossing gekomen wordt. Hoe stel jij je op naar anderen in een moeilijke situatie? Houd je voldoende vast aan je eigen belang, maar heb je ook voldoende oog en oor voor de belangen van de anderen? Je kracht staat hier dus tegenover je sensitiviteit. De groep in zijn geheel moet aan het einde van de rit tevreden kunnen zijn met het eindresultaat. De uitdaging is dus een combinatie te laten zien tussen taak gerelateerd en mens gerelateerd handelen!

Een andere, minder vaak voorkomende, variant van de groepsopdracht is een fysieke groepsopdracht. In dit geval krijgen jullie als groep de opdracht om bijvoorbeeld iets fysiek te bouwen, een parcours af te leggen, of een bepaald vraagstuk op te lossen. Deze opdrachten zijn zo gemaakt dat iedereen samen moet werken op dit binnen de gestelde tijd op te lossen. Hier wordt vaak gekeken of je initiatief neemt of juist passief blijft en wacht tot een ander een bepaalde taak delegeert. Let wel dat niet iedereen de leiding kan nemen. Probeer een balans te vinden tussen zelf beslissingen nemen en het meegaan met de beslissingen van anderen. Het geven en ontvangen van feedback is hierin ook belangrijk. Kan je omgaan met feedback op je werkwijze? Kan je zelf ook constructieve feedback aan anderen geven als jij denkt dat iets sneller of simpeler kan? Daarnaast is creatief denken ook belangrijk. Denk je verder dan de gangbare paden? Kom je tot creatieve oplossingen en strategieën?

Een andere variant van de groepsopdracht is de vergadering. Er wordt een bepaald doel gesteld voor deze vergadering die aan het einde van de tijd bereikt moet zijn. Een vergadering is vaak van vrij korte duur dus samen de tijd bewaken is belangrijk. Er is weinig tijd voor uitgebreide verhalen en argumenten. Probeer de vergadering op koers te houden door op een juiste manier in te springen en feedback te geven anderen. Besef dat jouw mening niet altijd gedeeld wordt door anderen. Sta dus open voor de argumenten van je groepsgenoten en probeer jouw argumenten op een constructieve manier in te brengen.