Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Het case interview

Waarom een case interview in de sollicitatieprocedure?
Het case interview is een type interview dat veel wordt toegepast door consulting bureaus. Het geeft de kans om verder te kijken dan de informatie op je CV. Een consulting bureau wil zien hoe jij in de praktijk strategische problemen analyseert, of je gevoel hebt voor bedrijfseconomische vraagstukken en hoe het met je numerieke vaardigheden is gesteld. Case interviews met verschillende consultants en partners geven jou tegelijkertijd een eerste kennismaking met hen, het werk en met typische projecten en problemen die je tegen kunt komen in de praktijk.

Solliciteren bij een adviesbureau betekent meestal twee of drie rondes met gesprekken, case interviews en analytische tests. Het gesprek gaat over je CV en motivatie, het assessment meet je IQ en competenties en het case interview is een strategisch vraagstuk waarbij onder andere je probleemanalyse, oordeelsvorming en abstractie vermogen worden beoordeeld.

Hoe verloopt een case interview?
Een goed case interview is een interessant en levendig gesprek over een case uit de praktijk waarin je samen met een interviewer tot bepaalde aanbevelingen komt. De interviewer verstrekt informatie over de case. We verwachten dat je zelf het heft in handen neemt om de juiste informatie te verzamelen voor je analyse. Je kunt het zien als een rollenspel: jij bent de consultant en de interviewer is de klant. Het interview gaat niet om het vinden van de perfecte academische antwoorden of het testen van je kennis over een bepaalde industrie. Het gaat erom dat je aan de hand van een duidelijke structuur, analytisch vermogen, een dosis nieuwsgierigheid en gezond verstand tot een aantal concrete aanbevelingen voor de klant kunt komen.

De interviewer begint met een korte uiteenzetting van de case informatie. Het is de bedoeling dat er een interactie ontstaat tussen jou en de interviewer waarbij jij op een gestructureerde manier vragen stelt over de case. Hierbij verwachten ze dat je zelf de leiding neemt.

Op zich is het concept simpel: je krijgt een probleem voorgelegd met de vraag hoe je het zou oplossen. Het probleem kan uiteenlopen van ‘hoe kan bedrijf x zijn groei verdubbelen’ tot ‘hoeveel tennisballen passen er in een A380’.

Tips voor een succesvol case interview

 • Stel van begin af aan vragen. Het begint ermee dat je belangrijke info krijgt over de case, je luistert en maakt aantekeningen en als de interviewer vraagt of je vragen hebt voordat hij verdergaat zeg je ja. Vat de situatie en het probleem samen en vraag waar nodig om verduidelijking. Zo laat je zien dat je goed hebt geluisterd en dubbelcheck je dat je alles goed hebt begrepen.
 • Bouw van meet af aan een band op met de interviewer.
 • Inderdaad door vragen te stellen. Zie de case niet als test maar als conversatie waarin je een probleem moet oplossen.
 • Vraag de interviewer om meer informatie als je die nodig hebt, expliciteer je aannames en leg je aanpak uit. Allemaal dingen die tot een productief gesprek leiden.
 • Structureer. Een goede structuur is het geheim om een case goed aan te pakken. Laat zien dat je een berg informatie kunt oppikken, daarin een logische structuur kunt aanbrengen, de info kunt verwerken en tot een goede oplossing kunt komen.
 • Ken de case-archetypen. Er is slechts een handjevol typen cases, waaronder toetreding tot een nieuwe markt, ontwikkeling van en nieuw product, groeistrategieën, prijsstellingsstrategieën, een nieuw bedrijf opzetten, winstverbetering en acquisitie. Denk vooruit en bedenk voor elk case type een duidelijke structuur.
 • Houd de bedrijfstakken bij. Je weet nooit in welke bedrijfstak je case speelt. En hoe relevanter je je vragen en oplossingen voor de betreffende bedrijfstak kunt maken, hoe beter.
 • Oefen. Lees cases, doe cases met vrienden, probeer cases op websites van bedrijven. Wat enorm helpt, is een case-interview oefenen: vraag een vriend of collega om bij elkaar een case-interview af te nemen. Heel leerzaam ook om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten. Met name studenten met een alfa achtergrond (Taal en cultuurstudies, Geschiedenis etc.) dienen zich te verdiepen in basale bedrijfskundige kennis. Bekijk bijvoorbeeld jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven en zoek de termen op die je niets zeggen. Is je duidelijk hoe je de balans moet lezen? Zo nee verdiep je er op tijd in, want veel cases kennen ook een bedrijfseconomische component.
 • Luister goed naar de informatie die je krijgt en de vragen die je gesteld worden.
 • Deel het probleem op in kleinere, handelbare onderdelen.
 • Geef aan in welke onderdelen je je wilt verdiepen en waarom.
 • Stel voor jezelf een plan van aanpak op en leg dat uit aan de interviewer.
 • Stel vragen.
 • Denk hardop.
 • Durf aannames te maken, maar communiceer deze duidelijk aan de interviewer zodat hij of zij je gedachtegang kan volgen.
 • Check/verifieer je antwoord (Lijkt het plausibel? Kun je je antwoord op een andere manier bevestigen of narekenen?).
 • Verzamel informatie op een gestructureerde manier.
 • Geef een duidelijke samenvatting van het probleem en jouw conclusies, wanneer je voldoende informatie hebt verzameld.
 • Probeer geen puzzel op te lossen, maar zie de case als een werkelijk business probleem.
 • Kom met creatieve aanbevelingen en leg uit hoe je deze zou uitvoeren.
 • Bedenk dat dé beste oplossing voor een case niet bestaat.
 • Een frisse blik met een creatieve aanbeveling is waarnaar we op zoek zijn.
 • Probeer lol te hebben in het oplossen van de case, dit is tenslotte een belangrijk onderdeel van het werk als consultant!
 • Belangrijk is om uitgeslapen, fit en scherp te zijn tijdens het interview.

Ter voorbereiding op het case interview
Belangrijk is dat je je hiervoor goed voorbereidt. Gelukkig zijn er tal van tips die je daarbij kunnen helpen! Naast websites als Caseinterview.com en Acethecase.com geven de meeste strategy consultants online advies over het aanpakken van een casus. Hierbij een aantal handige tips:

 • 1. Luister goed en stel vragen Aan het begin van het gesprek krijg je belangrijke informatie over de casus. Luister goed en maak aantekeningen. Het is handig de casus kort samen te vatten om te kijken of je de vraag en het scenario goed hebt begrepen en stel vragen als er onduidelijkheden zijn. Denk ook even na over ‘the big picture’, iets dat niet expliciet door de consultant is gezegd, maar wellicht wel relevant voor de casus is. Laat je gesprekspartner wel weten waarom jij denkt dat die informatie relevant is.
 • 2. Breng een structuur aan. Neem kort een moment voor jezelf om ‘je gedachten te verzamelen’ en formuleer zo’n vier subvragen om de casus te ontleden. Er zijn eigenlijk maar een aantal type scenario’s die tijdens een sollicitatiegesprek aan de orde komen, denk aan het ontwikkelen van een nieuw product of de overname van een bedrijf. Het is belangrijk om voor elk type scenario een plan van aanpak voorbereid te hebben. Wees wel flexibel om je aanpak te wijzigen als dat nodig blijkt te zijn.
 • 3. Blijf ontspannen bij rekenvragen. In nagenoeg elke casus wordt je rekenvaardigheid getest, een onderdeel dat helaas niet iedereen even goed afgaat. Gelukkig geldt de regel: hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. Zorg dat je een aantal simpele formules onder de knie hebt en oefen met het maken van schattingen. En op het moment dat je een rekenvraag krijgt: voel je niet onder druk gezet om meteen een antwoord te geven, maar neem kort de tijd om de vraag eerst voor jezelf te ontleden. Bedenk wat de formule is om tot het antwoord te komen en schrijf deze op. Zo kan je gesprekspartner meekijken en bijsturen als dat nodig is.
 • 4. Communiceer en let op aanwijzingen. Praat hardop als je met de aanpak van het vraagstuk bezig bent. Communiceer wat je stappenplan is, wat je aannames zijn, welke alternatieven je ziet, maar toch verwerpt en waarom, etc. Je gesprekspartner is niet zozeer benieuwd naar je uiteindelijke antwoord, maar naar het proces. Betrek hem daar dan ook in. Hij zal je zo nu en dan de goede richting op willen helpen met een (subtiele) tip. Zie kritische vragen en opmerkingen daarom niet als aanval, maar als een manier om jou een aanwijzing te geven.
 • 5. Zet af en toe een stap terug. Ga georganiseerd te werk, hou het overzicht en verzand niet teveel in details. Vat samen welke subvragen je hebt beantwoord en wat de consequenties van de uitkomsten voor de casus zijn. Door de grote lijn vast te houden (ook hier geldt het 80/20 principe: slechts 20 procent van de informatie is relevant voor de uitkomst) voorkom je dat je het overzicht verliest of met tunnelvisie op een verkeerd spoor belandt.
 • 6. Gebruik gezond verstand. Klanten zoeken ad hoc oplossingen voor complexe problemen. Er is veelal niet één juiste oplossing en ‘de beste aanpak’ volgens een model hoeft niet altijd het beste voor deze organisatie in deze situatie te zijn. Blijf daarom pragmatisch in je aanpak en zie het case interview eerder als een dialoog over mogelijke oplossingen, dan als een overhoring met een goed of fout antwoord.
 • 7. Ken je markten. Hoe meer je over de een markt weet, hoe makkelijker je een vraagstuk kan aanpakken en oplossen. Kranten en tijdschriften als Het Financieele Dagblad en The Economist zijn goede bronnen om up-to-date te blijven. Focus echter niet teveel op marktkennis en raak niet in paniek als de casus over een voor jou onbekende markt gaat. Het gaat eerder om logica, gezond verstand en de uitdagingen die voor alle sectoren relevant zijn.
 • 8. Goede voorbereiding. Oefen vooraf zoveel mogelijk scenario’s als je maar kunt. Boeken en syllabi met voorbeeldvragen vind je in de bibliotheek van je faculteit of online, zoals de voorbeeldcases van Bain & Company. Kijk ook op de website van het adviesbureau naar klantencases. Die geven een indruk van de markten en type opdrachten. Het is goed om met met vrienden en studiegenoten te oefenen, zodat je van verschillende denkstijlen leert. Kijk ook eens op YouTube voor voorbeelden van case interviews.
 • 9. Heb er plezier in. Last, but not least: heb er plezier in. Natuurlijk kan het oplossen van vier case interviews op één dag vermoeiend zijn. Toch is het belangrijk om er plezier in te houden. Je gesprekspartner wil zien dat je gepassioneerd en bevlogen over het oplossen van complexe problemen bent. Als consultant doe je dit werk immers dagelijks. Zie je gesprekspartner als een teamgenoot, waarmee je samen voor een klant aan het sparren bent.

Overige suggesties ter voorbereiding

 • The Vault guide to the case interview (zie: www.vault.com)
 • Het boek: ‘Case in point’ van M. P. Cosentino
 • Caseinterview.com
 • Acethecase.com
 • Consultancy.com (handige verzamelwebsite)
 • Websites van de grote strategy consultants (McKinsey, Deloitte, BCG, Roland berger, Accenture etc.)