Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Persoonlijkheidsvragenlijst

Eén van de onderdelen van een assessment is de persoonlijkheidsvragenlijst. Aan de hand van een persoonlijkheidsvragenlijst krijgt de opdrachtgever van het assessment inzicht in wie je bent en of je goed zou kunnen functioneren in een functie. Een opdrachtgever wil meer zicht op jouw persoonlijkheid hebben, omdat ze je beter willen leren kennen, maar natuurlijk ook om je te vergelijken met mede sollicitanten. In feite zoeken ze naar bewijs dat er een grote kans is dat je bepaalde gedrag (vaak gesteld in competentietaal) zal gaan laten zien op de werkvloer. Gedrag uit je recente verleden is de beste voorspeller van toekomstig gedrag.

Een persoonlijkheidstest voer je uit in een online omgeving en bestaat meestal uit een lange vragenlijst die gemiddeld 200 stellingen bevat. In tegenstelling tot de vragen die je bij een intelligentietest krijgt, heb je bij een persoonlijkheidstest geen goede of foute antwoorden. Het is dus ook niet echt te oefenen. Wel kan je een voorbeeldtest proberen zodat je weet wat je ongeveer kan verwachten. Het kan je geruststellen omdat je al weet wat er gaat komen en het niet allemaal nieuw voor je is.

Met gezond verstand is te bedenken hoe bepaalde persoonlijkheidseigenschappen doorwerken in een competenties. Wat denk je?

  • Moet je enigszins sociaal zijn om te scoren op de competentie ‘Klantgerichtheid’?
  • Is enthousiasme belangrijk als je voor een bepaalde functie mensen moet kunnen ‘Overtuigen’?

Je merkt al wel dat ze meer zicht op jouw persoonlijkheid willen hebben, omdat ze je beter willen leren kennen, maar natuurlijk ook om je te vergelijken met mede sollicitanten. In feite zoeken ze naar bewijs dat er een grote kans is dat je bepaalde gedrag (vaak gesteld in competentie taal) zal gaan laten zien op de werkvloer.

Tips voor het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst

  • Doe je niet krampachtig anders voor dan je bent. Het eerlijk beantwoorden van de stellingen is niet alleen in het belang van het bedrijf, maar ook in je eigen belang; je wil natuurlijk een functie bekleden die ook echt bij je past!
  • Wees eerlijk maar niet te bescheiden. Je wordt afgezet tegen een normgroep en omdat een sollicitatie belangrijk is voor velen, wil iedereen zich natuurlijk goed presenteren. Als je afgezet wordt tegen de normgroep (waarin niemand bescheiden is), kunnen jouw scores wat vertekend naar voren komen. Goed om te weten is dat er vaak ook een oprechtheidsschaal wordt meegenomen; de score hierop geeft aan hoe oprecht je de vragenlijst hebt ingevuld. Ben je helemaal eerlijk geweest, of heb je ergens toch geprobeerd je wat positiever te presenteren dan je daadwerkelijk bent?
  • Lees de vraag aandachtig, maar ga niet eindeloos wikken en wegen. Ga vooral af op je eerste gevoel.
  • Put uit een breed scala van situaties. Bij voorkeur werksituaties.
  • Neem voor het beantwoorden van de vragen enigszins recente situaties in gedachten. Denk bijvoorbeeld aan situaties van de afgelopen twee jaar.
  • Laat eventuele negatieve incidenten en periodes uit een ver verleden, of recente vervelende voorvallen uit een vers verleden, niet te zwaar doorklinken in je antwoorden. Hiermee kun je jezelf nog wel eens onbedoeld in de vingers snijden.