Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Figuurreeksen

Bij de figuurreeksen subtest krijg je, zoals de naam al doet vermoeden, een reeks figuren te zien. Deze figuren volgen elkaar logischerwijs op, waarbij van figuur tot figuur een verandering optreed. In deze veranderingen zit een verband wat jij moet ontdekken om zo de reeks aan te vullen. De figuurreeksen test wordt gebruikt om logisch en abstract redeneren te meten.

Wil je figurenreeksen oefenen? Dat kan hier!

Voorbeeldopgaven

Om je bekend te maken met figuurreeksen opgaven volgen hier een aantal voorbeelden. Probeer eerst zelf te bedenken wat het antwoord moet zijn voordat je naar de uitleg onder de opgave kijkt.

Het goede antwoord bij deze opgave is A. Als eerste draait de opening in het figuur steeds een kwart tegen de klok in. Daarnaast wijst het uitsteeksel steeds naar een positie in een diagram. Deze positie draait met de klok mee en slaat steeds twee stapjes over. Als laatste wordt de lijn van het figuur elk volgend figuur een stukje dikker.

 

Bij deze opgave is B het goede antwoord. Elk plaatje is in evenwicht. In het eerste plaatje is te zien dat twee grijze blokjes op de eerste positie, vanuit het midden, gelijk staat aan één grijs blokje op de tweede positie vanuit het midden. In het tweede figuur is te zien dat twee grijze blokjes gelijk staan aan één rood blokje. Volgens deze regels is B de enige optie met goede aantallen voor een evenwicht.

 

Het goede antwoord bij deze laatste voorbeeldopgave is C. In het patroon voor het plusteken neemt deze qua aantal steeds toe met één. In het patroon voor de cirkel neemt deze qua aantal steeds toe met één en vervolgens neemt deze weer af met één, dit herhaalt zich. De driehoekjes zijn in dit geval niet relevant en dienen ter afleiding.

 

Tips voor het oplossen van figuurreeks opgaven

  • Let op de vorm van de figuren. Veranderd de vorm van het figuur of blijft deze hetzelfde in de volgende plaatjes? Indien meerdere figuren, blijven de vormen allemaal hetzelfde of verandert er één constant?
  • Let op het aantal figuren. Blijft het aantal figuren hetzelfde in de volgende plaatjes? Wordt het aantal gestaag meer of minder, of zit er een ander fluctuerend patroon in?
  • Let op de plaats van de figuren. Verandert het figuur of de figuren van plaats? Verandert misschien alleen één bepaald deel van een figuur van plaats? Kijk ook naar hoe de figuren verschuiven; met de klok mee, tegen de klok in, naar de tegenovergestelde hoek, naar de hoek ernaast, of misschien blijven ze één plaatje op dezelfde positie voordat ze weer verschuiven?
  • Let op kleur. Blijft de kleur van het figuur of de figuren hetzelfde of verandert deze in de volgende plaatjes? Verandert er maar één figuur steeds van kleur? Is één figuur constant dezelfde kleur?
  • Let op eventuele lijnen. Zijn er opvallende lijnen in het plaatje, zo ja vinden daar veranderingen in plaats? Als er zowel lijnen als figuren in het plaatje te vinden zijn, is er een patroon te vinden tussen de verandering in lijnen ten opzichte van eventuele veranderingen bij de figuren?
  • Probeer echt te beredeneren welk figuur moet volgen. Probeer goed je redeneringsvermogen te gebruiken om te voorspellen welk figuur in de reeks moet volgen. Ga niet direct alle plaatjes bekijken om één daarvan in de reeks te passen. Het figuur moet in de reeks passen, de reeks hoeft zich niet te voegen naar de antwoordmogelijkheid waarvan jij denkt dat die het wel moet zijn, zonder duidelijke reden.

Oefening baart kunst!

Het is erg belangrijk om te oefenen voor een capaciteitentest. Wanneer je niet oefent kan je score lager uitvallen en dit verlaagt vaak jouw kans op het krijgen van die felbegeerde baan! Door te oefenen kun je opgaven sneller en efficiënter oplossen, waardoor jouw score omhoog gaat.

Ga direct aan de slag met oefeningen voor figuurreeksen en vele andere subtesten op:
 https://oya-training.nl/inloggen/