Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Numeriek inzicht

Numerieke tests maken bijna altijd deel uit van je assessment, ook als de functie weinig met getallen te maken heeft. Dit komt omdat ze zicht willen krijgen op alle domeinen van jouw intelligentieniveau (abstract, verbaal en numeriek). Wel is het zo dat voor bijvoorbeeld een juridische functie de betreffende score op het numerieke onderdeel iets minder belangrijk is. Doordat werkgevers veelal de luxe hebben om streng te selecteren, kunnen ze tegen het assessment- of selectiebureau zeggen; we laten alleen kandidaten door die op de drie domeinen bovengemiddeld scoren. Kortom, het is erg belangrijk om je rekenvaardigheid op te halen zodat je gevoel voor cijfers groeit.

Wil je numeriek inzicht oefenen? Dat kan hier!

Bij numerieke inzicht opgaven moet je aan de hand van gegeven informatie vragen beantwoorden. Die informatie wordt gegeven in de vorm van tabellen of grafieken.

 • Soms kun je het antwoord direct aflezen uit de gegevens.
 • Een andere keer moet je eerst één of meerdere berekeningen uitvoeren voordat je jouw antwoord kunt geven.

Alle vragen hebben één juist antwoord. Soms is dat antwoord niet te bepalen als de gegevens niet toereikend zijn.

 • De informatie in de tabellen en grafieken is fictief.
 • Het gaat puur om de verwerking van gegeven informatie en het kunnen maken van de bijbehorende berekeningen.

Laat je dus niet in de war brengen doordat een antwoord niet logisch of realistisch is. In een opgave kan het goede antwoord best zijn dat apen intelligenter zijn dan mensen.

Voorbeeldopgave

Deze opgave bevat een tabel met een titel. De titel is erg belangrijk omdat hier exact in staat wat in de tabel wordt weergegeven en dus ook welke conclusie je hier wel of niet aan mag verbinden.

Bij welk land is de procentuele toename van de vraag naar frisdranken het grootst wanneer 2013 vergeleken wordt met 2009?

Elke opgave begint met goed lezen. Wat willen ze precies weten? In dit geval gaat het om de grootste procentuele stijging over 2009 en 2013 binnen één land. Wat er in de tussenliggende jaren gebeurt is hier dus niet relevant.

 • A. Duitsland
 • B. Frankrijk
 • C. Nederland
 • D. Spanje

Om deze opgave te maken moet je het rekenen naar procenten dus opfrissen. Gebruik een rekenmachine en kladpapier. Het juiste antwoord is C,. Nederland. Frankrijk valt direct af, want zowel in 2009 als in 2013 is de vraag naar frisdrank exact hetzelfde; van een stijging is dan ook geen sprake.

In Spanje is wel een stijging te zien van 25.000 liter en in Duitsland is er zelfs een stijging van 100.000 liter te zien. Nederland heeft weliswaar een stijging van 15.000 liter, maar dit is relatief gezien wel de grootste toename, namelijk ongeveer 23%. Op het eerste gezicht kiezen veel mensen voor Duitsland, omdat hier de absolute vraag naar frisdranken het grootst is, maar omdat er al een grote vraag is (in 2009 al 600.000 liter) is de procentuele stijging veel kleiner dan in Nederland, namelijk ongeveer 14%.

Ken je de formule nog?

(nieuw- oud)/ oud * 100

Tips voor het oplossen van numeriek inzicht opgaven

 • Lees goed wat er exact gevraagd wordt en ga dan pas rekenen! Oefen dus ook onze rekenopgaven.
 • Besteed niet te veel tijd aan één vraag als je geen idee hebt hoe je tot het antwoord moet komen.
 • Zorg dat je de tafels van 1 tot 15 uit je hoofd kent, hierdoor zal je sneller gevoel krijgen voor het juiste antwoord.
 • Herhaal basiswiskunde zoals het rekenen met procenten.
 • Raak vertrouwd met je rekenmachine, zodat je sneller kunt werken.
 • Check elke keer of je werkelijk antwoord geeft op de vraag.
 • Probeer een numerieke inzicht opgave na te maken, daardoor vergroot je je inzicht in deze test.
 • Wanneer er een grafiek wordt weergegeven; kijk dan goed naar de x en de y as zodat je weet wat er getoond wordt.
 • De titel van grafieken of tabellen is belangrijk om snelheidsfouten te voorkomen.
 • Houd je bij het trekken van conclusies altijd aan de informatie die in de opgave gegeven wordt.
 • Streep antwoorden weg als je deze antwoorden kunt uitsluiten.
 • Blijf rustig als de vraag je in eerste instantie niet helder is. Lees het nogmaals en vat de vraag samen.
 • Google op de termen absoluut en relatief, want ze worden veel gebruikt bij deze opgaven.
 • Bereken vooraf hoeveel tijd je hebt per opgave.
 • Een correct antwoord hoeft niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid.
 • Bekijk elke opgave als een uitdagende puzzel in plaats van iets waar je toch nooit uit komt!
 • Kijk bij complexe grafieken ook naar de algehele trend van de variabele.
 • Wanneer je nog maar weinig tijd hebt, kies dan voor een beredeneerde gok in plaats van geen antwoord te geven.

Oefening baart kunst!

Het is erg belangrijk om te oefenen voor een capaciteitentest. Wanneer je niet oefent kan je score lager uitvallen en dit verlaagt vaak jouw kans op het krijgen van die felbegeerde baan! Door te oefenen kun je opgaven sneller en efficiënter oplossen, waardoor jouw score omhoog gaat.

Ga direct aan de slag met oefeningen voor numeriek inzicht en vele andere subtesten op:
 https://oya-training.nl/inloggen/