Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Syllogismen

Een subtest die je tegen kunt komen bij het maken van een capaciteitentest is het syllogisme. Het syllogisme bestaat uit een tweetal stellingen die met elkaar samenhangen en waaruit je een conclusie kunt trekken. De vraag is welke conclusie de juiste is. Het syllogisme doet een sterk beroep op het vermogen tot verbaal en logisch redeneren. De syllogismentest duurt niet lang, meestal zijn het twintig opgaven die in je in acht minuten moet doen.

Wil je syllogismen oefenen? Dat kan hier! 

Bij syllogismen zitten, impliciet of expliciet, in de uitspraken bijna altijd drie gradaties.

 • Het kan zijn dat iets zich altijd voordoet, het is in alle gevallen zo en het betreft alles.
 • De tweede optie geeft aan dat het in geen van de gevallen zo is, niets is zo, het is nooit zo.
 • Ten slotte is er een vage tussencategorie die het hele gebied tussen alles en niets bestrijkt: in sommige gevallen is het zo, soms of vaak, veel of weinig.

Voor zover deze gradaties impliciet zijn aangegeven, moet je ze expliciet maken, dat schept meer helderheid. Voor het oplossen is echter meer nodig.

Voorbeeld opgave

Een syllogisme-opgave ziet er ongeveer zo uit:

Stelling 1: Sommige houten dingen zijn ladders
Stelling 2: Alle stalen gereedschappen zijn houten dingen.

A: Alle stalen gereedschappen zijn ladders.
B: Alle ladders die houten dingen zijn, zijn ook stalen gereedschappen.
C: Er zijn ladders die geen stalen gereedschap zijn.

Syllogismen bezitten een uitwendige logica die kan afwijken van de werkelijkheid van alledag. Zo staat de tweede uitspraak over stalen gereedschappen op gespannen voet met de werkelijkheid, dit zijn immers nooit houten dingen, maar het gaat bij een syllogisme niet om de werkelijkheid maar om de logica. Wat erg behulpzaam is bij syllogismen van het type ‘sommige/alle/geen’, is het visualiseren van de twee uitspraken door op je blocnote cirkeldiagrammen, de zogeheten Venn diagrammen, te tekenen.

Venn diagrammen zijn de meest gebruikte methode voor het oplossen van syllogismen. Een Venn diagram is een grafische voorstelling van alle mogelijke, hypothetische logische relaties tussen een eindige verzameling van beweringen. Door middel van de overlap tussen sommige beweringen kunnen conclusies getrokken worden uit de genoemde stellingen. In het voorbeeld is antwoord C juist.

Sommige ladders zijn geen houten dingen, dus de ladders en houten dingen hebben beperkte overlap. Daarnaast zijn alle stalen gereedschappen houten dingen, dus de cirkel van de stalen gereedschappen bevindt zich volledig in de cirkel van de houten dingen. Zoals je ziet is er ook een beperkte overlap met de ladders. Als je nu de cirkels bekijkt en de beweringen ernaast legt kan je de volgende conclusies trekken:

 • Je ziet in één oogopslag dat antwoord A onjuist is; sommige stalen gereedschappen zijn ook houten dingen, dus niet alle stalen gereedschappen zijn ladders.
 • Antwoord B is ook onjuist, want deze conclusie kunnen we niet automatisch trekken. We weten niet zeker of de ladders (de rode cirkel) die overlappen met de houten dingen (blauwe cirkel) en stalen gereedschappen (groene cirkel) ook daadwerkelijk de stalen gereedschappen zijn; voor hetzelfde geld zijn deze ladders allemaal houten dingen.
 • Antwoord C is wel juist; de cirkel van de ladder heeft voor een groot gedeelte geen overlap met de stalen gereedschappen; er zijn dus ladders die geen stalen gereedschap zijn.

Syllogismen oplossen aan de hand van Venn diagrammen
Hieronder volgen een aantal verschillende soorten opgaven met daarbij de oplossing weergegeven door middel van een Venn diagram. Bestudeer de opgaven en de Venn diagrammen goed; de meeste opgaven zijn op te lossen aan de hand van deze structuur. Aan het einde van de voorbeeldopgaven vind je de bijbehorende antwoorden

Opgave 1
Stelling 1: Sommige arbeiders zijn geen hardwerkende boeren.
Stelling 2: Alle gepensioneerde artsen zijn hardwerkende boeren.

 • A. Alle gepensioneerde artsen zijn arbeiders.
 • B. Sommige arbeiders zijn geen gepensioneerde artsen.
 • C. Sommige arbeiders zijn gepensioneerde artsen.

Opgave 2
Stelling 1: Alle kikkers zijn blauwachtigen.

Stelling 2: Alle kikkers zijn giftigen.

 • A. In ieder geval een deel van de giftigen zijn blauwachtigen.
 • B. In ieder geval een deel van de giftigen zijn geen kikkers.
 • C. In ieder geval een deel van de kikkers zijn blauwachtigen.


Opgave 3
Stelling 1: Alle groenteboeren zijn alleenstaand.
Stelling 2: Geen van de groenteboeren zijn miljonair.

 • A. Geen van de antwoorden is een juiste conclusie.
 • B. Geen van de miljonairs zijn alleenstaand.
 • C. Alle groenteboeren zijn miljonair.

Opgave 4
Stelling 1: Geen van de gestreepte paarden zijn kleine pony’s.
Stelling 2: Alle zebra’s zijn gestreepte paarden.

 • A. Geen van de zebra’s zijn kleine pony’s.
 • B. Alle gestreepte paarden zijn kleine pony’s.
 • C. Alle gestreepte paarden zijn zebra’s.

Opgave 5
Stelling 1: Geen van de zevens zijn zessen.
Stelling 2: In ieder geval een deel van de enen zijn zevens.

 • A. In ieder geval een deel van de enen zijn zessen.
 • B. In ieder geval een deel van de enen zijn niet zessen.
 • C. Alle enen zijn zessen.


De antwoorden:

 • 1. B
 • 2. A
 • 3. A
 • 4. A
 • 5. B

 

Oefening baart kunst!

Het is erg belangrijk om te oefenen voor een capaciteitentest. Wanneer je niet oefent kan je score lager uitvallen en dit verlaagt vaak jouw kans op het krijgen van die felbegeerde baan! Door te oefenen kun je opgaven sneller en efficiënter oplossen, waardoor jouw score omhoog gaat.

Ga direct aan de slag met oefeningen voor syllogismen en vele andere subtesten op:
 https://oya-training.nl/oefenen/