Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Verbaal redeneren

De subtest verbaal redeneren meet, zoals als de naam al doet vermoeden, het redeneervermogen in het verbale domein. Onder verbaal redeneren verstaan we het begrijpen, analyseren en interpreteren van (in dit geval) geschreven informatie. Het doel van deze test is een beeld krijgen van hoe goed iemand verbale informatie kan opnemen, verwerken en vervolgens gebruiken om relevante vragen of stellingen te beantwoorden. Hiermee wordt een beeld verkregen van het werkniveau dat verwacht kan worden. Eigenlijk is verbaal redeneren een ‘volwassen’ vorm van begrijpend lezen. Daarnaast is het een skill die wij vaak gebruiken in ons dagelijks leven en daarom erg nuttig is om te trainen.

Vragen in de subtest verbaal redeneren bestaan uit kleine stukken tekst met bijbehorende stellingen. Gebruikmakend van de informatie in de bijbehorende passage kunnen deze stellingen worden beoordeeld als waar, niet waar, of niet te bepalen op basis van de tekst.

Een stelling is waar als: deze overeenkomt met de informatie in de bijbehorende passage.
Een stelling is niet waar als: deze niet overeenkomt met de informatie in de bijbehorende passage.
Een stelling is niet te bepalen op basis van de tekst als: de (on)waarheid van de stelling niet te bepalen valt op basis van de informatie in de bijbehorende passage. Hier is aanvullende informatie voor nodig.

Voorbeeld opgave

Het komt wel eens voor dat er ’s nachts geen maan aan de hemel staat, en het tóch helder genoeg is om buiten een boek te lezen of objecten op honderden meters afstand te zien. Volgens onderzoekers zijn zulke opvallend lichte nachten niet gerelateerd aan de maan, maar het gevolg van atmosferische golven, verstoringen in de atmosfeer waarbij lucht met verschillende eigenschappen elkaar tegenkomt. Als zich meerdere van die atmosferische golven in de buurt van elkaar bevinden kan dat ervoor zorgen dat de gloed in de atmosfeer of ‘airglow’, die altijd in meer of mindere mate in de atmosfeer aanwezig is, tijdelijk tot tien keer zo sterk kan worden.

Uitleg: Deze stelling is niet te bepalen op basis van de tekst, gezien er geen vergelijking wordt gemaakt tussen maanlicht en ‘airglow’ sterkte.

Tips voor het oplossen van verbaal redeneren opgaven

  • 1. Lees de tekst eerst!
    Bij de verbaal redeneren test kan het soms verleidelijk zijn om eerst de stelling te lezen en vervolgens de tekst te scannen naar een relevant woord of zin. Dit kan er echter voor zorgen dat je informatie mist die op het eerste gezicht niet belangrijk lijkt te zijn voor de stelling, maar dat later toch blijkt te zijn. Het is beter om eerst de tekst helemaal te lezen voordat je de stelling hebt gezien. Op deze manier wordt je aandacht evenredig verspreid over de tekst, zonder dat je zoekt naar bepaalde woorden of zinsconstructies.
  • 2. Wees bewust van verschillende tekstonderdelen
    Een tekst is niet één vast geheel, noch is het de som van zijn onderdelen. Een tekst heeft een bepaalde gedachte in zijn geheel, maar ook van zin tot zin zitten nuances en kleine, maar toch belangrijke, details. Daarnaast staan zinnen in een goedlopende tekst niet kriskras door elkaar, maar hebben deze een relatie tot elkaar. Stellingen in een verbaal redeneren hebben daarom ook niet altijd betrekking op hetzelfde onderdeel van de test. Soms kan een stelling betrekking hebben op de algemene conclusie die uit de tekst als geheel kan worden getrokken. Daarnaast kan een stelling ook betrekking hebben op de relatie tussen een aantal zinnen of zinsdelen in de tekst. Op nog preciezer niveau kan een stelling soms ook betrekking hebben een op één bepaald detail of nuance in een zin. Probeer daarom bij het lezen van de stelling jezelf af te vragen waar deze mogelijk betrekking op heeft.
  • 3. Gebruik alleen de tekst
    De stellingen zijn gebaseerd op de informatie in de tekst. Het kan soms verleidelijk zijn om er zelf dingen bij te gaan bedenken. Zeker als de tekst over een onderwerp gaat waar jij veel vanaf weet, of laatst nog wat over hebt gelezen. Probeer echter verdere informatie te negeren en je te focussen op wat er precies in de tekst staat. Wees daarom ook niet bang om de ‘niet te bepalen op basis van de tekst’ optie te kiezen.

 

 

Oefening baart kunst!

Het is erg belangrijk om te oefenen voor een capaciteitentest. Wanneer je niet oefent kan je score lager uitvallen en dit verlaagt vaak jouw kans op het krijgen van die felbegeerde baan! Door te oefenen kun je opgaven sneller en efficiënter oplossen, waardoor jouw score omhoog gaat.

Ga direct aan de slag met oefeningen voor verbaal redeneren en vele andere subtesten op:
 https://oya-training.nl/inloggen/