Bluf jij je met sociaal wenselijke antwoorden door je sollicitatie heen?

Iedereen herkent de twijfel bij het invullen van vragenlijsten over je persoonlijkheid en je kwaliteiten: ‘ben ik hier nou goed in of valt dat eigenlijk nogal tegen’?

Er zijn dingen waarvan je heel zeker weet dat jij daar een kei in bent. En er zijn er waarvan je vrij makkelijk toegeeft dat jij daar weinig talent voor hebt.

Maar er is een grote middenmoot van eigenschappen en vaardigheden waar je soms beter presteert en soms slechter. Dus als je gevraagd wordt hoe goed je erin bent, wat antwoord je dan?

Geloof jij wat je zelf zegt? – Tips voor een overtuigende non-verbale communicatie

Iedereen weet inmiddels wel dat communicatie bestaat uit woorden (het verbale deel) en alles wat zonder woorden wordt verteld (het non-verbale deel). Ook zijn de meeste mensen er van overtuigd dat in communicatie het non-verbale deel belangrijker is dan het verbale.

Toch zijn we ons vaak niet bewust van onze non-verbale communicatie, we letten vooral op wat we zeggen. Daardoor kan het voorkomen dat we met onze non-verbale communicatie iets anders uitstralen dan wat we met onze verbale communicatie willen overbrengen.